Weboldalunk felújítás alatt áll!

Hamarosan jelentkezünk az aktuális tartalommal, addig is türelmüket kérjük, vagy vegye fel velünk a Kapcsolatot!

MiniÁLLANDÓ angol-magyar nyelvű vezetéssel, foglalkozásokkal

2010 szeptemberétől várjuk családi bölcsinkbe azokat a csöppségeket, akik játékokkal jól felszerelt, biztonságos helyen, kis létszámú csoportokban, szakképzett pedagógusok felügyeletében szeretnék megkezdeni a társasági életüket. 

A Tappancs/NOOK/Ladybird családi bölcsikben családias, angol nyelvi környezetben lehetőség van a nyelv ösztönös, magától értetődő elsajátítására. A folyamatos angol nyelvi közeget diplomás pedagógusok biztosítják a foglalkozásokon.

A kis létszámú csoportokban a különleges bánásmódot igénylő gyermekek szükségletei is jobban kielégíthetők.

A szakmai program tartalmazza a mozgásfejlesztő órákat (Csiri-biri torna, Művészpalánta képző) a korai nyelvoktatást (az állandó angol nyelvű közeg mellet Baby English gym, Kangaroo Jumping foglalkozások is színesítik a bölcsődei életet), illetve a zenei (Dallamvár) foglalkozásokat.

  • A Tappancs/NOOK/Ladybird Családi Bölcsinkbe  az 0,5 - 3,5 éves korú gyermekeket várjuk.
  • A max gy.létszám 10 fő/csop, mely kis létszámú csoport lehetővé teszi az egyénre szabott foglalkozást, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek szükségletei is jobban kielégíthetők.
  • A gyermekek családias hangulatú környezetbe való beszoktatása előkészíti a későbbi, nagyobb gyermekközösséghez való zökkenőmentes csatlakozást.
  • A családi bölcsi nyitva tartása: 7.30 – 17.00.
  • A szakmai programunk tartalmazza a mozgásfejlesztő órákat, a korai nyelvoktatást, illetve zenei foglalkozásokat.
  • Előzetes bejelentkezés, feliratkozás szükséges! (A létszám korlátozott!)

 

Részletek

Tappancs/NOOK/Ladybird családi bölcsi  (CSB)  

A CSB rendes nyitva tartási ideje munkanapokon (azaz hétvégék, az ünnepnapok valamint egyéb munkaszüneti napok kivételével)  7:30 –  17:00 óráig.

A szülők gyermekeik után térítési díjat fizetnek, mely működési támogatásból és étkezési díjból tevődik össze. A működési támogatás állandó, melyet a szülő minden esetben – a gyermek hiányzása vagy a családi bölcsőde zárva tartásának idejére is fizeti. (Díjak legalul)

A díjak min 5 fő együttes részvételével érvényesek.

A klasszikus bölcsis programokon (- a gyermek fejlődését elősegítő alaptevékenységek;  - vizuális kultúra, művészetek; - anyanyelvünk (mese, vers, mondóka); - környezetünk megismerése; - logikai fejlesztés; - kreatív kézműves foglalkozások) kívül az alapellátásba tartozó plusz szolgáltatások: 

Csiri-Biri mozgásfejlesztő torna: Az első olyan foglalkozás, ahol az 1-3 éves korosztályt irányított formában mozgatjuk meg, ahol a gyerekek szabadon futkározhatnak, játszva élvezhetik a különféle gyakorlatokat. A feladatok minden órán adott sorrendben térnek vissza. Ez az állandóság biztonságérzetet ad a kicsiknek.

Törpemuzsika: Mondókákkal, kiszámolókkal, versekkel, népdalokkal varázsoljuk el a gyerekeket egy zenés világba, ahol megismerkednek a hangszerekkel, a ritmusokkal, mindeközben fejlesztjük a mentális képességeiket, segítjük a szociális beilleszkedésüket a világba, ami körülveszi őket, minket.  

English Gym&Fun - játékos angol torna: 

Az első olyan mozgásra, aktív tevékenységre késztető foglalkozás, amely angol nyelven ösztönzi a Tipegőket a feladatok teljesítésére, játszásra, éneklésre. 

 

Miért a mozgás?

A gyerekeknek szükségük van mozgásra. A gyerekek a testüket és teljes valójukat használják arra, hogy megmutassák egyéni értékeiket és tulajdonságaikat, bemutassák személyiségüket. 

A tornán használatos GYM-szett egyéb eszközökkel kombinálva számtalan lehetőség ad a gyerekeknek, mert lehetővé teszi számukra, hogy teljes testüket használjuk a motorikus készségek fejlesztésében, felerősítsék mozdulataikat, kockázatot vállaljanak és megtanulják a vállalható kockázatot, biztonságos körülmények között megismerjék saját korlátaikat- megismerjenek szokatlan mozgásformákat is.

A GYM-szett segítségével fejleszthetőek a pszichomotorikus készségek. Segítenek a gyerekeknek az önkifejezésben és bátorítják őket, látszani engedik spontán viselkedésüket, természetességüket, az önmagukat való próbára tevés igényét, a mozgás igényét. A velük való játék segít a biztonságérzet, a figyelem, a kitartás, és a saját lehetőségeik magabiztos megismerésében.

 

A napirend megszervezése

A rendszeresség rendkívül fontos feladat abból a szempontból, hogy az állandóan ismétlődő dolgok a kicsi gyerekek biztonságérzetét növelik.  

 • 7:30 - 8:30 Gyerekek folyamatos érkezése és közben szabad játék, reggeli
 • 8:30 - 10:00 Foglalkozások
 • 10:00 - 10:15 Tízórai
 • 10:15 - 11:30 Szabad játék: jó időben a kertben, rossz időben bent a csoportban játszunk, kézműveskedünk, mesélünk. 
 • Hetente 1x Csiri-biri torna, Dallamvár, Baby English Gym, és Művészpalánta képző foglalkozást tartunk.
 • 11:45 - 12:15 Készülődés az ebédhez, ebéd, tisztálkodás. 
 • 12:15 - 12:30 A délelőttös gyerekek hazamennek.
 • 12:30 - 14:45 Mese, alvás, pihenés
 • 14:45 - 15:15 Uzsonna
 • 15:15 - 16:00 Szabad játék/illetve az angol nyelvű foglalkozások.
 • 16:00 -          Játék a kertben vagy a csoportban, akik még várják a szülőket. 

Napirendünket nem követjük szigorúan, figyelembe vesszük a gyermekek eltérő igényeit, adott napi hangulatukat, az időjárást, tapasztalatainkat.  

A szülőkkel Ellátási megállapodást kötünk.

 

Felvételi kérelem letöltése

 

Játék egy életen át! ÉSZ-KUCKÓ

Speciális fejlesztésre, a fejlesztő pedagógus munkájára nem csak azoknál a gyerekeknél van szükség, akiknél „valami baj van”, akik lemaradtak, elmaradtak kortársaiktól.

Az ebben a korban meglévő nagy egyéni különbségek miatt nehéz megmondani, mi az, ami már eltér a megszokottól. Mivel sokkal könnyebb megelőzni helyzeteket, mint korrigálni azokat, így a fejlesztő munkánk is inkább a megelőzésről szól, mint a korrekcióról!

ÉSZ-KUCKÓ-nkban a főszerepé a JÁTÉK!

Az egyénre szabott felszabadult játék.  A játék szerepe a gyermek életében a felkészülés a felnőtt szerep maradéktalan ellátására.

A konstrukciós játékok segítségével ügyességet, logikus gondolkodást, kreativitást tanul a gyerek, a szerepjátékok során pedig a felnőtt viszonyrendszereket és az e viszonyokban szokásos kommunikációs módokat sajátítja el: milyen a férj és a feleség, a szülő és a gyermek kapcsolata, hogyan beszél az orvos a betegével stb.

Akinek gyermekkorában valamilyen okból nem volt módja a játékos tanulásra, később súlyos – nemegyszer behozhatatlan – hátrányba kerül társaival szemben.

A nehéz feladatok esetén azok a gyerekek, akik játékosan közelednek a problémához, legalább olyan eredményesek, mint azok, akik a teljesítmény elve alapján dolgoznak. Sőt fontos előnyük is van az utóbbiakkal szemben: kudarc esetén sem adják fel a küzdelmet, hanem újra meg újra hozzálátnak keresni a megoldást – “hiszen csak játék az egész!” 

A másik nagy terület, a mozgás, mely fejlődésének érzékeny, szenzitív periódusa a gyermek életének első 3 éve.

Külön törekszünk arra, hogy a környezeti nevelés során tudatosan keressük a mozgásfejlesztés lehetőségeit is, nem utolsó sorban azért, mert a saját testtel való megtapasztalás maradandó élmény a gyermek számára.

Bölcsiseknek az ÉSZ-KUCKÓ-ban való részvételének díja minden esetben kedvezményes!

Minden alkalom után lehetőség van személyes beszélgetésre, átadjuk a havi  írásos fejlesztési tervezetet, ami a foglalkozáson történteket írja le, illetve segítséget adunk az otthoni játékhoz.

Új bölcsiseknek az állapotfelmérés INGYENES!